Activiteiten

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van de leden van het collectief is volgens de doelstelling zoals omschreven in de statuten: het gezamenlijk bezig te zijn met het tekenen van portret en figuurstudies. Hiertoe komt iedereen op vrijdagochtend naar het gezamenlijk gehuurde groepsatelier waar in de regel een levend model aanwezig is.

In het atelier zijn schildersezels en teken tafels voorhanden en attributen om het podium voor het model in te richten. Het collectief beschikt daar over een grote opslagkist waarin ook een reserve voorraad tekenpapier is opgeslagen waarvan de leden tegen betaling gebruik kunnen maken.

Ieder lid zorgt echter zelf meestal voor voldoende teken en schildersmaterialen en papier. 

Per ochtend wordt in onderling overleg besloten welke indeling in korte en langere standen van het model zal worden gewerkt. Halverwege de ochtend wordt een korte koffiepauze ingelast waarin het model kan uitrusten en eventuele lopende zaken en plannen worden besproken. 

Aan het einde van de bijeenkomst waarin iedereen in volledige vrijheid en met geheel zelf gekozen materialen en formaten een aantal studies heeft kunnen maken, worden deze per persoon uitgelegd op de tafels of de vloer en volgt er een collectieve bespreking van de opbrengst van deze ochtend. In de praktijk gaat het hierbij om opbouwend commentaar waar iedereen wat aan heeft. Deze rondgang wordt door iedereen als een waardevolle evaluatie en afsluiting van de vrijdagochtend sessies ervaren.

Meestal laat iedereen af en toe de eigen productie nog eens thuis de revue passeren en worden aldus alleen de best gelukte studies bewaard. Op gezette tijden nemen de leden individueel of in groepsverband deel aan solo of groepstentoonstellingen. Periodiek presenteert het Modelteken Collectief Enschede als geheel een selectie van het werk van alle leden.

Vrijwel elke vrijdag worden er onderling tips uitgewisseld over interessante activiteiten en exposities in de nabije of wijde omgeving. Dit leidt ertoe dat een aantal keren per seizoen een aantal leden gezamenlijk tentoonstellingen bezoeken of op excursie gaan naar interessante locaties of presentaties.

In de zomer periode is het gebruikelijk, mede als gevolg van de vakantie sluiting van het atelier, om buiten te gaan tekenen, om beurten bij elkaar of op afspraak met een orkest musici te portretteren.

Tenslotte wordt er, conform de statuten, tenminste een maal per jaar een algemene ledenvergadering gehouden waarin zaken als financiële verslaglegging en verantwoording, bestuurlijke en huishoudelijke zaken en de planning voor het nieuwe seizoen aan de orde komen. Iedereen ontvangt hier voor tijdig de agenda en na afloop het verslag en de besluitenlijst.