Lidmaatschap

Lidmaatschap

De scholing van de leden van het ME varieert van 100% autodidact tot 100% beroepsmatig opgeleid. Het meest belangrijk is echter de motivatie en uitgesproken interesse voor het tekenen en schilderen van de menselijke figuur. Alle leden van het collectief doen dit voor hun, en mét veel plezier. Ook al lukt het niet altijd om een echt bevredigend resultaat te bereiken, dan is dat nog geen reden om er maar geheel van af te zien.

Het helpt natuurlijk zeker als een aspirant lid enige ervaring heeft opgedaan in welke vorm met het tekenen of schilderen naar de natuur, met name mensen of dieren. Voorop staat de wil en inzet om geleidelijk het niveau van de beginneling te overstijgen; de grootste kwaliteit van een echte amateur is immers dat hij of zij een echte liefhebber is die zich dus ook niet hoeft en moet  meten aan de resultaten van geoefende professionals. Professionals hebben hetzelfde probleem: het lukt lang niet altijd omdat voor hen de meetlat weer een stuk hoger ligt.

Verder is het van belang dat ieder lid zich op zijn/haar gemak voelt binnen het collectief en in belangrijke mate dezelfde interesses met hen deelt.

Op basis van bovenstaande aspecten is er in de afgelopen decennia ervaringskennis opgedaan omtrent de procedure rond de toelating van nieuwe leden. Deze procedure is alleen van toepassing als het maximum aantal van (op dit moment) 12 leden nog niet is bereikt!

Na een vrijblijvende kennismaking, in de vorm van het één maal meetekenen, kan een aspirant lid te kennen geven lid te willen worden. Dan volgt een uitnodiging om, tegen betaling nog twee keer op vrijdag te komen meetekenen.

Op grond van de op deze manier verkregen wederzijdse indrukken en ervaringen volgt de beslissing van het collectief tot al dan niet toelating. Als er geen plaats is voor nieuwe leden kan, na een positief besluit (en indien het nieuwe aspirant lid desondanks te kennen geeft alsnog graag zsm te willen toetreden) hij of zij eventueel worden uitgenodigd toch mee te komen tekenen op vrijdag als er op díé vrijdag een of meer vaste leden afwezig zijn.

Na een wederzijds positief besluit én bij voldoende ruimte qua ledenaantal, worden er met het nieuwe lid afspraken gemaakt over de verdere praktische en financiële details en ontvangt het nieuwe lid een exemplaar van de statuten.

Lidmaatschapsduur is evenals de contributietermijn tenminste een boekjaar dat loopt van 1 september tot 1 september het jaar er op. Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal een half jaar voor het einde van het boekjaar te worden gedaan waarbij het recht op restitutie van ( een deel van) de contributie vervalt.

Mocht u geïnteresseerd zijn en aan wat meer informatie behoefte hebben dan kunt ons mailen of persoonlijk contact opnemen een van de volgende bestuursleden:

Anton van Gemert, voorzitter mob. 06 20 44 37 31  email: antonvge@gmail.com

Hella van Honschooten, secretariaat email: delihella@gmail.com

error: Content is protected !!