Over ModeltekenCollectief Enschede

Het ModeltekenCollectief Enschede is ontstaan uit de modeltekencursus die ooit in Concordia werd gegeven door Gooitzen de Jong. In 2004 stopte hij met lesgeven en korte tijd daarna is hij overleden.

“Wat doen jullie hier nog? Ik kan jullie niets meer leren!’ Deze woorden van hem waren de aanzet om voor onszelf te beginnen. Een aantal vrouwelijke leden tekenden al regelmatig in de zomervakanties bij elkaar thuis en vanuit deze groep werd een nieuw collectief geformeerd: Joffers van de Jong, als eerbetoon aan onze leermeester, opgericht in 2005.

In de periode 2005-2017 zijn er leden weggegaan en ook bijgekomen. Omdat er een aantal mannelijke leden bijkwamen, werd het tijd voor een naamwisseling. Dat werd ModeltekenCollectief Enschede (MCE).

Het MCE is een enthousiaste en gedreven groep tekenaars die bestaat uit zowel professionals als autodidacten. Er wordt op vrijdagochtend van half 10 tot 12 uur gewerkt in een gehuurde ruimte. Er is een gevarieerd aanbod van modellen. De standen zijn in het begin kort als warming-up en later langer van 15 tot 20 minuten. Aan het eind van de ochtend bekijkt men elkaars werk en wordt zo nodig feedback gegeven. Dit inspireert en is leerzaam.

Een enkele keer is er een open atelier; er kan dan kosteloos meegetekend worden. Ook wordt er soms door het MCE geëxposeerd. Bekijk ons werk op de ledenpagina!

Contact:  info@modeltekencollectiefenschede.nl